บริษัท ไทยซัมมิท ฮิโรเทค จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 7/106 หมู่ 4 ตำบลมาบยางพร
อำเภอปลวกแดง จังหวัระยอง 21140 ประเทศไทย


เบอร์โทรศัพท์  (6638) 956041~5 Ext.122, 118
เบอร์แฟกซ์      (6638) 956050
อีเมล : marketing@tshtc.com